Apakah Website Anda Sudah Oke?

Website yang oke itu bila mempunyai sistem profit maximizer.